Ưu đãi

Đặc quyền lựa chọn

Nhận giá phòng thấp nhất với tư cách thành viên Lựa chọn Đặc quyền của bạn. Khi bạn đặt trực tiếp với Cambria® Hotels, bạn sẽ nhận được tỷ lệ thành viên độc quyền của chúng tôi với mức giá thấp nhất, đảm bảo * áp dụng các hạn chế. Chỉ cần gọi cho khách sạn Trung tâm Hội nghị Houston Downtown của chúng tôi theo số (713) 222-2100 hoặc đặt trực tuyến TẠI ĐÂY . Ngoài ra, mỗi lần bạn ở lại với chúng tôi, bạn có thể kiếm được các Điểm Đặc quyền Lựa chọn có giá trị có thể được đổi cho các đêm phòng miễn phí, thẻ quà tặng và hơn thế nữa. Không phải là thành viên Đặc quyền lựa chọn? Thật dễ dàng để đăng ký và bắt đầu.